ATL

Corruptiezaken vergeleken

Corruptiezaken vergeleken

(Verschenen als Opinie in Antiliaans Dagblad van Zondag 290 mei 2023)

Onlangs stuurde een vriendin mij een bericht over een Nederlandse zaak waarin een politicus werd beschuldigd van corruptie en op alle beschuldigingen werd vrijgesproken. Deze vriendin geeft zich laten souffleren dat deze zaak een duidelijk teken was dat de vervolging en veroordeling van Benny “Avestruz ” Sevinger onterecht was. Dus ik dacht aan twee dingen:

  1. De media-spindoctors en aanhangers van Benny’s partij zijn (weer) bezig om de feiten te verdoezelen.
  2. Laten we deze twee zaken vergelijken en kijken wat we hiervan kunnen leren.

De Nederlandse zaak: zaak de Mos

Op 21 april 2023 sprak de rechtbank in Rotterdam politicus Richard de Mos vrij van alle beschuldigingen tegen hem. Dezelfde beslissing werd genomen in bijna alle zaken met betrekking tot zijn medeverdachten. Slechts één medeverdachte is veroordeeld voor wapenbezit en kreeg een proeftijd van vier maanden. In deze zaak hebben de betrokken ondernemers in totaal €100.659,33 aan donaties gedaan aan de politieke partij “Hart voor Den Haag“. Aanvankelijk werd vastgesteld dat deze partij donaties geen giften waren aan De Mos en zijn collega’s persoonlijk, maar aan de politieke partij. Via de partijdonaties is er misschien wel iets van niet-geldelijke waarde van de ondernemers doorgesijpeld naar de ambtenaren. Een goed gefinancierde verkiezingscampagne leidt wellicht tot meer bekendheid, status en trotse gevoelens. Deze doorgesijpelde waarde is niet te begroten, laat staan dat kan worden vastgesteld dat de waarde substantieel was. Volgens de recchtbank kon niet worden vastgesteld dat, en zo ja, in hoeverre, de positie van de ambtenaren één op één door de partijdonaties is verbeterd. De rechtbank concludeerde dat uit de partij donaties geen kwade bedoeling konden worden afgeleid. Een partij donatie wordt doorgaans gedaan met een goede bedoeling. 

Gezien deze omstandigheden moest het bewijs voor kwade bedoelingen door de donateurs in de vermeende omkoping buitengewoon duidelijk zijn. Ondanks een uitgebreid onderzoek naar alle vermeende giften en tegenprestaties, ondersteunde het bewijs niet het idee van enige kwade bedoelingen van de ondernemers. Daarom werden De Mos en zijn medeverdachten vrijgesproken van de aanklachten van omkoping en deelname aan een criminele organisatie.

Overeenkomsten

De zaak van Sevinger, “Avestruz” (oftewel de “Struisvogel”), vertoont overeenkomsten met de eerder genoemde corruptie- en omkopingszaak. Beide zaken betreffen politici/openbare functionarissen die beschuldigd worden van omkoping en het plegen van andere strafbare feiten. Er zijn echter ook opmerkelijke verschillen in de specifieke dagvaardingen, bewijs en resultaat. Deze analyse vergelijkt een aantal aspecten van deze twee zaken.

Overzicht

De zaak van “Avestruz” betreft de veroordeling van voormalig minister en huidig statenlid Sevinger wegens passieve ambtelijke omkoping en verduistering. Het bewijs tijdens het onderzoek leidde tot een veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Sevinger werd ook voor vijf jaar uitgesloten van het bekleden van een openbaar ambt. Het vonnis beslaat 50 pagina’s, wat de complexiteit van de zaak aangeeft. In de Nederlandse zaak werden Richard de Mos en zijn medeverdachten vrijgesproken van aanklachten wegens deelname aan een criminele organisatie en omkoping.

Het geld

In de zaak van “Avestruz ” werd Sevinger schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen en verduistering. Hij ontving aanzienlijke geldbedragen via zijn stichting “Fundacion Curason Berde” en accepteerde geschenken zoals een tuinhek van ca US$ 8.000 in waarde en mooie gym apparatuur van ca US$ 12.000 in waarde. De strafrechter in Aruba concludeerde dat deze giften en gelden bedoeld waren om Sevinger’s beslissingen als minister te beïnvloeden, waarbij zijn objectiviteit en onafhankelijkheid in het gedrang kwamen. In een eerdere artikel over de “Avestruz” heb ik de details van de passieve omkoping uiteengezet. In die zaak bedroeg het geldbedrag dat ermee gemoeid was Afl. 180.120, of ongeveer €93.000. In het geval van Richard de Mos werd zijn politieke partij beschuldigd van het ontvangen van €100.659,33 aan giften/steekpenningen. De rechtbank in Rotterdam vond geen bewijs  van omkoping. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba vond dat wel, voor een bedrag van ruim €93.000.

Belangrijkste verschillen en overeenkomsten

Beschuldigingen

Sevinger werd geconfronteerd met beschuldigingen wegens actieve en passieve ambtelijke omkoping en verduistering. De verduistering vond plaats door het ontrekken van gelden van zijn camagne stichting voor prive gebruik. De Mos en zijn zeven medeverdachten werden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie en bijna allemaal van ambtelijke omkoping. De Mos werd ook vervolgd voor schending van het ambtsgeheim, meineed en mensensmokkel/tewerkstellen illegale vreemdeling. Sevinger en zijn medeverdachten werden niet aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie. De Mos werd niet beschuldigd van verduistering.

Openbaar ambt

Na de eerste huizoeking bij De Mos trad hij terug uit zijn functie van wethouder. Sevinger nam trad niet terug uit zijn functie van statenlid na de eerste huiszoeking ook niet toen hij is aangehouden en een aantal weken in de gevangenis op Auba is opgesloten. Hij bleef te gast in de gevangenis ook tijdens de verkiezingen. Hij is ook “door het volk” en klampte zich vast aan zijn gekozen positie alsof het een reddingsboei was. Zodra hij werd vrijgelaten uit zijn voorarrest, werd hij tot statenlid beëdigd. Wellicht een donkere dag voor de democratie van Aruba.

Vonnis

Sevinger werd veroordeeld en kreeg een gevangenisstraf, terwijl De Mos en zijn medeverdachten werden vrijgesproken, met uitzondering van de veroordeling van één medeverdachte voor wapenbezit

Giften en verbetering

Het bewijs dat in elke zaak aan de orde kwam verschilde, waarbij de rechtbank in de zaak van “Avestruz ” aanzienlijke giften en gelden die verband hielden met Sevinger’s handelingen benadrukte. De rechtbank vond onvoldoende bewijs van kwade bedoeling of een verbetering van posities als gevolg van partij donaties in de zaak van De Mos. De posite van “Averstruz” verbeterde wel aldus de Arubaanse rechter. Benny kreeg immers wel een hek voor zij tuin, gym appartuur voor zijn huis en behoorlijke bedragen via zijn stichting.

Impact en publieke perceptie

De veroordeling van Sevinger leidde tot een verlies van vertrouwen in de regering van Aruba en haar functionarissen.  Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba benadrukte het belang van transparantie en integriteit in het bestuur en benadrukte dat het schenden van het publieke vertrouwen niet ongestraft zou blijven. De vrijspraak van De Mos en zijn medeverdachten veroorzaakte controverse en publieke debatten in Nederland. Hoewel de rechtbank geen bewijs vond van kwade bedoelingen in hun handelingen, riep de zaak vragen op over de rol van partij donaties en de mogelijke invloed op politici.

Conclusie

Beide zaken gaan over beschuldigingen van corruptie en omkoping tegen hooggeplaatste functionarissen, maar hebben verschillende kenmerken en uitkomsten. De zaak van “Avestruz ” resulteerde in de veroordeling van Sevinger, waarbij het belang van transparantie en integriteit in het bestuur werd benadrukt. Hoewel elke zaak specifieke details en context heeft, dragen ze bij aan de bredere discussie over de bestrijding van corruptie en het behoud van het publieke vertrouwen. Deze zaken herinneren ons aan de strafrechtelijke  gevolgen van betrokkenheid bij corrupte activiteiten. Ze benadrukken ook het belang van onpartijdig onderzoek, degelijk bewijs en eerlijke proces bij het vaststellen van schuld of onschuld.

We mogen hopen dat autoriteiten blijven streven naar transparantie, het optreden tegen ambtelijke corruptie en het waarborgen van verantwoordelijkheid onder openbare functionarissen. Deze inspanningen spelen een belangrijke rol om de integriteit van openbare apparaten  te handhaven en het vertrouwen te waarborgen dat de burgers in hen stellen. 

Ik spreek ook de hoop uit dat de bevolking bij de volgende verkiezingen zich zal uitspreken tegen ambtelijke corruptie. Toch heb ik nog steeds het gevoel dat de stemgedrag van de aanhangers van de grote politieke partijen niet zal veranderen. Ook niet als het duidelijk blijkt dat een politicus “een beetje” corrupt blijkt te zijn .

Tot slot. Ik deel overigens niet de mening van bepaalde aanhangers van Benny. Immers, naar mijn mening kan de vrijspraak in de zaak van De Mos niet worden gebruikt om de veroordeling in de zaak van “Avestruz ” wit te wassen.

Redactie AD:

De auter, mr. Lincoln D. Gomez, LL.M., heeft deze opiniebijdrge eersst in het Engels gepubliceerd op zijn LinkedIn-pagina. Op verzoek van het Antilliaans Dagblad  heeft de advocaat van het kantoor Gomez Coffie een Nederlandstalige versie voor publicatie in deze krant opgesteld.Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn